ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Oznamy bez kategorie Zápis do prvého ročníka 2019

Zápis do prvého ročníka 2019

Tlačiť PDF

Vážená rodičovská verejnosť!

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou Vás pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch školy.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu 20,55 € na objednávku základných školských pomôcok (Ukážková vzorka bude pripravená k nahliadnutiu pri zápise).

Naša škola zabezpečuje:

• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 5. ročníka

• výučbu informačnej technológie s použitím počítačovej siete Internet

• osem tried I. a II. stupňa je vybavených interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom, ostatné počítačom

• dvakrát do roka majú talentované deti možnosť vystúpiť pred verejnosťou v kultúrnom dome na tradičných akciách: Vianočná akadémia a Akadémia na záver školského roka

• bohatý výber krúžkovej činnosti

• pre žiakov 3. ročníka školu v prírode

• pre žiakov 4. ročníka absolvovanie plaveckého výcviku

• pre žiakov 5. ročníka školu v prírode vo Vysokých Tatrách

• pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvikový kurz

• starostlivosť o deti po vyučovaní v školskom klube detí

• výchovno-poradenskú starostlivosť pre výber povolania končiacich žiakov

• zdravé a výživné stravovanie v školskej jedálni

• pravidelnú informovanosť rodičov cez internetovú žiacku knižku

• škola zamestnáva školského špeciálneho pedagóga a spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a Centrom detskej reči v Trnave, na základe čoho je schopná začleniť do tried i deti s vývinovými poruchami učenia.

• Internetová stránka školy je www.zssucha.eu

 

Ukážka fotografií

okolie škol...
Image Detail