ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Materská škola Oznamy pre rodičov MŠ Zápis detí do MŠ Suchá nad Parnou 2017

Zápis detí do MŠ Suchá nad Parnou 2017

Tlačiť PDF

               ZÁPIS DETÍ DO MŠ SUCHÁ NAD PARNOU

 

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do MŠ v Suchej nad Parnou k 1.9.2017 sa uskutoční 2.5.2017, 3.5.2017 a 4.5.2017 /utorok, streda, štvrtok / v budove MŠ od 12.00 hod. do 16.00 hod.

 

Pri zápise rodičia dostanú prihlášku do MŠ, ktorú vyplnenú vrátia aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní./ Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy /. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete aj vytlačiť, je na stránke školy ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a priniesť vyplnenú na zápis.

 

Podmienky prijatia do MŠ :

Podanie prihlášky, ktorú rodič dostane pri zápise.

Potvrdenie prihlášky od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, s údajom o povinnom očkovaní.

 

Kritériá prijatia :

Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

 

K zápisu je vhodné priviesť aj dieťa, ktoré má byť zapísané do MŠ.

 

 

 

Ukážka fotografií

multifunkčn...
Image Detail