ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Nový rozvrh 2015/16

E-mail Tlačiť PDF
V sekcii "Rozvrh" bol zverejnený aktuálny rozvrh hodín pre školský rok 2015/16.
Posledná úprava Streda, 02 September 2015 19:27
 

Nový školský rok 2015/16

E-mail Tlačiť PDF

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Suchej nad Parnou oznamuje žiakom a rodičovskej verejnosti, že školský rok 2015/2016 bude slávnostne otvorený dňa 2. 9. 2015 o 08:00 hod. v areáli školy.

Vzhľadom na to, že po slávnostnom otvorení školského roka budú žiaci pracovať pod vedením triednych učiteľov vo svojich triedach, je nutné, aby si v ten deň so sebou priniesli prezuvky, poznámkový blok a písacie potreby.

 

Deň Zeme 2015

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 24.4.2015 opäť prebehla na našej škole environmentálna súťaž konaná z príležitosti Dňa Zeme, tento rok venovaná téme – Vzduch a pôda. Spolu súťažilo 17 družstiev.

Súťaž začala slávnostným otvorením, na ktorom pani riaditeľka privítala našich hostí: starostky obce Suchá nad Parnou a Zvončín, predstaviteľov ÚKE SAV, Poľovníckeho združenia Zelený háj, pána farára Petra Cibiru a bývalých kolegov H. Dujničovú, M. Blaža a B. Blažka, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o vznik Ekolaboratória pred desiatimi rokmi.

Potom už nasledovala vlastná súťaž:

Žiaci I. stupňa postupne navštívili sedem stanovíšť, ktoré im pripravili žiačky V.B a VI.r., členky environmentálneho krúžku. Dozvedeli sa tu rôzne zaujímavosti o znečisťovaní ovzdušia, kyslých dažďoch, ubúdaní ozónovej vrstvy, o smogu, skleníkovom efekte, druhoch pôdy, živote dážďoviek a krtkov. Neskôr sa odobrali do tried, kde vyhotovovali veľmi pekné modely krajiny. Najkrajšie z nich boli ocenené, boli to modely, ktoré vyhotovili žiaci z 2.A – I. miesto, z 3.B – II. miesto a zo 4.B – III. miesto.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Máj 2015 11:59 Čítať celý článok...
 

Deň matiek 2015

E-mail Tlačiť PDF

17. mája čakal vyzdobený kultúrny dom v Suchej nad Parnou všetky mamy, staré mamy, krstné mamy i tety. Slávili krásny sviatok – Deň matiek. Moderátorky programu Petra Pazúrová a Lucia Vozárová privítali prítomných úvodnou básňou Mamičkino poď od Jána Navrátila. Najskôr vyzvali na pár slov pani starostku Ing. Balážovú PhD. Pani učiteľky s deťmi z materskej školy pre ne pripravili kyticu piesní a básní. Prváci zo školského klubu detí pod vedením vych. Mgr. Beňovej pozdravili mamy peknými básňami, deti z folklórneho krúžku vych. Krajáčovej zaspievali a zatancovali pásmo ľudových piesní a na záver pieseň Tak sa neboj, mama. Súrodenci Vadovičovci pod vedením vych. Vadovičovej pozdravili mamy hrou na flautu a básňou o mame. Záver patril tanečnému krúžku Mgr. Kovaľovej. Dievčatá zatancovali moderný tanec. Po bohatom programe nasledovalo posedenie s občerstvením pre mamičky. Bola to pekná nedeľa plná lásky a vďaky pre deti tak vzácneho človeka - ich mamy.

Milada Krajáčová

img_3019
img_3019 img_3019
img_3020
img_3020 img_3020
img_3022
img_3022 img_3022
img_3030
img_3030 img_3030
img_3032
img_3032 img_3032
img_3034
img_3034 img_3034
img_3040
img_3040 img_3040
img_3042
img_3042 img_3042

 

Farebný týždeň 2015

E-mail Tlačiť PDF

V dňoch 11. – 15. mája 2015 sa v ZŠ Suchá nad Parnou konal ,,Farebný týždeň”, ktorý pripravili žiaci etickej výchovy pod vedením p. učiteľky Krippelovej. V jednotlivé dni tohto týždňa ladili žiaci aj pedagógovia svoje oblečenie do dominujúcej farby dňa. Každej farbe prislúchala jedna zo základných tém etickej výchovy. Viac sa o týchto témach žiaci dozvedeli prostredníctvom školského rozhlasu, každý deň, vždy na začiatku tretej vyučovacej hodiny.

Program v skratke:

Pondelok - ŽLTÁ FARBA - KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA - pochádza z latinského slova communicare, čo znamená deliť sa, zverovať. Vo všeobecnosti znamená komunikácia rozhovor. V širšom zmysle je komunikácia výmena informácií medzi ľuďmi prostredníctvom spoločného systému znakov. Druhy komunikácie: verbálna – slovná, neverbálna – bez slov.

Utorok - MODRÁ FARBA - PROSOCIÁLNOSŤ

PROSOCIÁLNOSŤ - pochádza z latinského slova socius, čo znamená spoločník, priateľ, schopnosť urobiť niečo dobré pre druhého človeka bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú odmenu alebo protislužbu. Prosociálny je teda človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako k potenciálnym priateľom, čiže zachováva tzv. zlaté pravidlo mravnosti: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým. Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.“

Streda – ČERVENÁ FARBA – EMPATIA

EMPATIA - pochádza z gréckeho slova em, čo znamená dovnútra, vnútri a slova pathos, ktoré označuje cit, utrpenie. Empatia alebo vcítenie je teda prenášanie sa do sveta predstáv druhého človeka, do jeho emócií, spôsobu myslenia a postojov. Pri empatii je užitočné odložiť svoje vlastné názory, hodnoty, predsudky a snažiť sa pochopiť emócie, motívy konania i snahy človeka, ktoré vyplynuli z jeho konkrétnej situácie.

Štvrtok – ČIERNA FARBA – ASERTIVITA

ASERTIVITA - je odvodená z latinského slova asercio a voľne sa prekladá ako ,, niečo požadovať, tvrdiť, ubezpečovať´´. Považuje sa za jednu z najdôležitejších ciest pri budovaní medziľudských vzťahov. Asertívne správanie predstavuje súbor taktík, ktoré nám napomáhajú presadiť názory, postoje, oprávnené požiadavky tak, aby sa nedotkli práv iných ľudí.

Piatok – ZELENÁ FARBA – VYJADRENIE CITOV

CITY - citmi nazývame prežívanie vzťahu k skutočnostiam v nás a mimo nás: k veciam, udalostiam, javom, k iným ľuďom, k sebe samému. City sú vlastné len človeku, obohacujú a skrášľujú mu život.

                                                                                                                                                             Mgr. Jana Krippelová

 


Stránka 10 z 27

Anketa

Aký je Váš obľúbený šport?
 

Kto je online

Máme online 33 hostí 

Ukážka fotografií

img_0005
Image Detail