ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Konzultačné hodiny

E-mail Tlačiť PDF

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že sa dňa 20.4.2016 uskutočnia konzultácie s vyučujúcimi o prospechu a správaní sa žiakov za tretí štvrťrok v čase od 14:00 do 17:00.

Posledná úprava Utorok, 12 Apríl 2016 09:04
 

Riaditeľské voľno - Testovanie 9-2016

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

 

riaditeľské voľno

 

žiakom II. stupňa základnej školy (okrem žiakov deviateho ročníka) dňa 6. apríla 2016 z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov deviateho ročníka „Testovanie 9-2016“

Posledná úprava Štvrtok, 31 Marec 2016 11:56
 

Zápis detí do 1. ročníka

E-mail Tlačiť PDF

Vážená rodičovská verejnosť!


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou Vás pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 od 13:30 hod. do 17:00 hod. v priestoroch školy.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu 19,19 € na objednávku základných školských pomôcok (Ukážková vzorka bude pripravená k nahliadnutiu pri zápise).

 

Naša škola zabezpečuje:

 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 5. ročníka
 • výučbu informačnej technológie s použitím počítačovej siete Internet
 • šesť tried je vybavených interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom
 • dvakrát do roka majú talentované deti možnosť vystúpiť pred verejnosťou v kultúrnom dome na tradičných akciách: Posedenie pri jedličke a Akadémia na záver školského roka
 • bohatý výber krúžkovej činnosti
 • pre žiakov 3. ročníka školu v prírode
 • pre žiakov 4. ročníka absolvovanie plaveckého výcviku
 • pre žiakov 5. ročníka školu v prírode vo Vysokých Tatrách
 • pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvikový kurz
 • starostlivosť o deti  po vyučovaní v školskom klube detí
 • výchovno-poradenskú starostlivosť pre výber povolania končiacich žiakov
 • zdravé, výživné a lacné stravovanie v školskej jedálni (desiate a obedy)
 • pravidelnú informovanosť rodičov cez internetovú žiacku knižku
 • škola spolupracuje so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave, na základe čoho je schopná začleniť do tried i deti s vývinovými poruchami učenia.
 • Internetová stránka školy je www.zssucha.eu
 

2% z dane 2017

E-mail Tlačiť PDF

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás s prosbou venovať 2% z dane, ktoré škola vhodným spôsobom použije na lepšie materiálne vybavenie výchovno-vyučovacieho procesu.

Vopred ďakujeme.

Tlačivá a poučenie o vplnení si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

TLAČIVO 2% z dane

Posledná úprava Streda, 08 Marec 2017 11:59
 

Rodičovská rada (triedni dôverníci) RZ v školskom roku 2015/2016

E-mail Tlačiť PDF

Trieda

Meno a priezvisko

Bydlisko

I.A

Ing. Katarína Gažovičová

Suchá nad Parnou

I.B

Andrea Bohunická

Suchá nad Parnou

II.A

Anežka Šimončičová

Suchá nad Parnou

II.B

Soňa Domoráková

Dlhá

III.A

Ing. Slavomíra Hvizdošová

Košolná

III.B

Mariana Pekarovičová

Suchá nad Parnou

IV.A

Ivona Hergottová

Košolná

IV.B

Ing. Mária Kollárová

Suchá nad Parnou

V.

Dagmar Sawická

Suchá nad Parnou

VI.A

Ing. Martin Glončák

Suchá nad Parnou

VI.B

Júlia Kedrová

Suchá nad Parnou

VII.

Ľubica Bačíková

Suchá nad Parnou

VIII.

PhDr. Erika Princová

Zvončín

IX.A

Andrea Krchňáková

Dlhá

IX.B

Renáta  Baková

Suchá nad Parnou

Výkonný výbor

Predseda:

Ing. Martin Glončák

Podpredseda:

Ivona Hergottová

Zapisovateľ:

Ing. Slavomíra Hvizdošová

Pokladník:

Ing. Mária Kollárová

Kontrolór:

Dagmar Sawická

Posledná úprava Streda, 08 Marec 2017 11:47
 


Stránka 7 z 27

Anketa

Aký je Váš obľúbený šport?
 

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Ukážka fotografií

okolie škol...
Image Detail