ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Zápis detí do MŠ Suchá nad Parnou 2016/2017

E-mail Tlačiť PDF

               ZÁPIS DETÍ DO MŠ SUCHÁ NAD PARNOU

 

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do MŠ v Suchej nad Parnou k 1.9.2016 sa uskutoční 4.5.2016 a 5.5.2016 v budove MŠ od 12.00 hod. do 16.00 hod.

 

Pri zápise rodičia dostanú prihlášku do MŠ, ktorú vyplnenú vrátia aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní./ Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy /.

 

Posledná úprava Streda, 13 Apríl 2016 11:20 Čítať celý článok...
 

Konzultačné hodiny

E-mail Tlačiť PDF

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že sa dňa 20.4.2016 uskutočnia konzultácie s vyučujúcimi o prospechu a správaní sa žiakov za tretí štvrťrok v čase od 14:00 do 17:00.

Posledná úprava Utorok, 12 Apríl 2016 09:04
 

Riaditeľské voľno - Testovanie 9-2016

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

 

riaditeľské voľno

 

žiakom II. stupňa základnej školy (okrem žiakov deviateho ročníka) dňa 6. apríla 2016 z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov deviateho ročníka „Testovanie 9-2016“

Posledná úprava Štvrtok, 31 Marec 2016 11:56
 

Zápis detí do 1. ročníka

E-mail Tlačiť PDF

Vážená rodičovská verejnosť!


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou Vás pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 od 13:30 hod. do 17:00 hod. v priestoroch školy.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, rodný list dieťaťa a v prípade záujmu 19,19 € na objednávku základných školských pomôcok (Ukážková vzorka bude pripravená k nahliadnutiu pri zápise).

 

Naša škola zabezpečuje:

 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 5. ročníka
 • výučbu informačnej technológie s použitím počítačovej siete Internet
 • šesť tried je vybavených interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom
 • dvakrát do roka majú talentované deti možnosť vystúpiť pred verejnosťou v kultúrnom dome na tradičných akciách: Posedenie pri jedličke a Akadémia na záver školského roka
 • bohatý výber krúžkovej činnosti
 • pre žiakov 3. ročníka školu v prírode
 • pre žiakov 4. ročníka absolvovanie plaveckého výcviku
 • pre žiakov 5. ročníka školu v prírode vo Vysokých Tatrách
 • pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvikový kurz
 • starostlivosť o deti  po vyučovaní v školskom klube detí
 • výchovno-poradenskú starostlivosť pre výber povolania končiacich žiakov
 • zdravé, výživné a lacné stravovanie v školskej jedálni (desiate a obedy)
 • pravidelnú informovanosť rodičov cez internetovú žiacku knižku
 • škola spolupracuje so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a  Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave, na základe čoho je schopná začleniť do tried i deti s vývinovými poruchami učenia.
 • Internetová stránka školy je www.zssucha.eu
 

2% z dane 2017

E-mail Tlačiť PDF

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás s prosbou venovať 2% z dane, ktoré škola vhodným spôsobom použije na lepšie materiálne vybavenie výchovno-vyučovacieho procesu.

Vopred ďakujeme.

Tlačivá a poučenie o vplnení si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

TLAČIVO 2% z dane

Posledná úprava Streda, 08 Marec 2017 11:59
 


Stránka 6 z 26

Anketa

Aký je Váš obľúbený šport?
 

Kto je online

Máme online 22 hostí 

Ukážka fotografií

img_0031
Image Detail