ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Začiatok školského roka 2016/2017

E-mail Tlačiť PDF

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Suchej nad Parnou oznamuje žiakom a rodičovskej verejnosti, že školský rok 2016/2017 bude slávnostne otvorený dňa 5. 9. 2016 o 08:00 hod. v areáli školy.

Vzhľadom na to, že po slávnostnom otvorení školského roka budú žiaci pracovať pod vedením triednych učiteľov vo svojich triedach, je nutné, aby si v ten deň so sebou priniesli prezuvky, poznámkový blok a písacie potreby.

 

Deň Zeme 2016

E-mail Tlačiť PDF

22.4.2016 sme už tradične oslavovali Deň Zeme súťažou, ktorú pripravili žiaci ôsmeho ročníka. Opäť sme privítali našich milých hostí: predstaviteľov ÚKE SAV, starostky obcí Suchá nad Parnou a Zvončín, predstaviteľa Poľovníckeho združenia p. Krajčoviča, akademického maliara J. Ilavského a bývalých kolegov B. Blažka a G. Kužeľovú.

Témou Dňa Zeme bola zemská kôra. Súťažilo 20 družstiev na 5-tich stanovištiach – jaskyne, ropa, sopky, zemetrasenia a posledné horniny a minerály. Súťažiaci si na každom stanovišti vypočuli zaujímavé teoretické poznatky, ktoré potom využili pri vyplňovaní testu. Aby neboli preverované len ich vedomosti ale i zručnosti, ôsmaci pre nich pripravili zábavné hry: hľadanie vecí „v jaskyni“, ktoré tam nepatria; bludisko; výbuchy sopiek (modely vytvorili ôsmaci pod vedením p. uč. Šimekovej), poznávanie hornín a minerálov a hľadanie slov v pokynoch o správnom správaní sa pri zemetrasení. Súťaž bola ukončená slávnostným nástupom, na ktorom boli vyhlásení víťazi:

1.miesto: 80 bodov – Alexandra Jakušová, Natália Potočná, Matúš Polakovič

2.miesto: 78 bodov – Peter Bako, Erik Martinkovič, Radovan Čech, Marek Surový, Adam

               Janech

3.miesto: 77 bodov – Gabriela Schwarzová, Roman Tranžík, Lukáš Sawicki, Nina

               Hajdučková, Simona Danišová

Aj naši mladší žiaci sa pri stanovištiach dozvedeli veľa zaujímavého o zemskej kôre od žiačok VI.B triedy, členiek environmentálneho krúžku. Ale ich hlavnou úlohou bolo pripraviť v tento deň umelecké diela zostavené z kameňov. O tom, akí boli šikovní, svedčí i výstavka, na ktorej sa dajú nájsť mozaiky, zvieratká, krásne maľované kamene a tiež veľmi vkusné svietniky.

Na záver Dňa Zeme pani starostka vyhlásila výtvarnú súťaž s témou zemská kôra.

Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:

https://goo.gl/photos/Mrg8USN1rKh9AxNs5

Krátke video:

https://goo.gl/photos/KKog6cuWJG3tveS28

Posledná úprava Piatok, 06 Máj 2016 07:22
 

Zápis detí do MŠ Suchá nad Parnou 2016/2017

E-mail Tlačiť PDF

               ZÁPIS DETÍ DO MŠ SUCHÁ NAD PARNOU

 

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do MŠ v Suchej nad Parnou k 1.9.2016 sa uskutoční 4.5.2016 a 5.5.2016 v budove MŠ od 12.00 hod. do 16.00 hod.

 

Pri zápise rodičia dostanú prihlášku do MŠ, ktorú vyplnenú vrátia aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní./ Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy /.

 

Posledná úprava Streda, 13 Apríl 2016 11:20 Čítať celý článok...
 

Konzultačné hodiny

E-mail Tlačiť PDF

Oznamujeme rodičovskej verejnosti, že sa dňa 20.4.2016 uskutočnia konzultácie s vyučujúcimi o prospechu a správaní sa žiakov za tretí štvrťrok v čase od 14:00 do 17:00.

Posledná úprava Utorok, 12 Apríl 2016 09:04
 

Riaditeľské voľno - Testovanie 9-2016

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

 

riaditeľské voľno

 

žiakom II. stupňa základnej školy (okrem žiakov deviateho ročníka) dňa 6. apríla 2016 z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov deviateho ročníka „Testovanie 9-2016“

Posledná úprava Štvrtok, 31 Marec 2016 11:56
 


Stránka 6 z 26

Anketa

Aký je Váš obľúbený šport?
 

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Ukážka fotografií

okolie škol...
Image Detail