ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Školský časopis 2017/2018

E-mail Tlačiť PDF

Vianočné číslo škoského časopisu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.

https://drive.google.com/open?id=1HzwP3vu8sXXs0jUmCVWpn7nL0vLHYrGY

Posledná úprava Streda, 10 Január 2018 12:16
 

Rodičovské združenie 15.1.2018

E-mail Tlačiť PDF

Vážená rodičovská verejnosť,

pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 15. januára 2018 od 14:00 do 16:30.

Riaditeľstvo školy

 

Riaditeľské voľno 22.11.2017

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

 

riaditeľské voľno

 

žiakom II. stupňa základnej školy (okrem žiakov piateho ročníka) dňa 22. novembra 2017 z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov piateho ročníka „Testovanie 5-2017“

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2017

E-mail Tlačiť PDF

Priebeh podujatia

Na tento veľký deň sa žiaci veľmi tešili. Samozrejme mu predchádzala dokonalá príprava, ktorá spočívala v čítaní kníh. Žiaci museli mať prečítaných niekoľko literárnych diel alebo úryvkov z nich. Triedy sa vyzdobili do nádherných rozprávkových a literárnych tém a premenili sa na tajomné komnaty. Všetky rekvizity a celú výzdobu urobili žiaci vyšších ročníkov pod vedením učiteľov. Vložili do toho svoju tvorivosť, voľný čas a nápady. Všetko robili s nadšením a radosťou vo svojom voľnom čase. Pozvanie prijala aj pani starostka a kultúrna pracovníčka obecného úradu a niekoľko rodičov.

Ráno sme sa všetci zišli v telocvični, kde nás pani školská knihovníčka privítala. Prihovorila sa niekoľkými poučnými slovami a vysvetlila, prečo sa oslavuje Medzinárodný deň školských knižníc. Oboznámila nás s tohoročnou témou „Deň Milana Rastislava Štefánika“ a priebehom dnešného dňa. Názov nášho projektu bol „ Tajomstvo kníh s Milanom Rastislavom Štefánikom“. Potom sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov odobrali jednotlivé stanoviská, kde navzájom v skupinách súťažili, aby prežili nádherný deň. Každá skupina dostala kartičky, kde sa im zapisovali body.